Ülkelere Göre Kişi Başına Düşen Oda Sayısı (2019)

0
46

Bu yazımızda yararlandığımız tüm veriler OECD’nin Ağustos 2019’da yayınladığı Daha İyi Yaşam Endeksi’nden (OECD Beter Life Index) alınmıştır. Bu endeks “konut, gelir, istihdam, toplum, eğitim, çevre, sivil katılım, sağlık, yaşam memnuniyeti, güvenlik ve iş yaşam dengesi boyutlarında ülkelerin yaşam kalitesi ölçümlerini ve karşılaştırmalarını içermektedir.” (TÜİK)

Yayınlanan bu rapor 40 ülkeyi içermektedir ancak 3 ülkenin (Avustralya, Brezilya ve Güney Afrika) bu konuda herhangi bir verisi yoktur, o yüzden bugünkü tablo ve grafiğimizde sadece 37 yer almaktadır.

Yayımlanan bu tabloya göre kişi başına düşen oda sayısında birinciliği 2,6 oda ile Kanada, ikinciliği 2,4 oda ile Amerika Birleşik Devleti, üçüncülüğü yine 2,4 oda ile Yeni Zelanda almıştır.

Bu tablodaki verilerin ortalaması her ne kadar kişi başına 1,62 oda olsa da ülkelerin nüfusunu da denkleme kattığımız zaman ortalama kişi başına 1,8 oda olmaktadır.

Türkiye bu tabloya kişi başına 1 oda ile 36. yani sondan 2. olarak girebilmiştir. Türkiye’nin altındaki tek ülke ise kişi başına 0,9 oda ile Rusya Federasyonu olmuştur.

Türkiye’nin hemen üzerinde ise kişi başına yine 1 oda ile Meksika ve Güney Kore yer almaktadır.

Tabloya baktığımız zaman nüfus yoğunluğunun az olmasının ve kırsal yerleşimin az olmasının ülkelerde kişi başına düşen oda sayısını arttırdığını kabaca söyleyebiliriz.

Ayrıca Türkiye’deki kalabalık aile kavramı ve akraba ilişkilerinin Avrupa’ya kıyasla daha kuvvetli olması da hane nüfusunu arttıran başka bir etkendir.

Aşağıdaki oluşturduğumuz grafikte de ülkeler arasındaki farkları daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Veri: OECD, Grafik: DrDataStats

İllere Göre Türkiye’de Fert Başına Düşen Oda Sayıları’na (2015) ulaşmak için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here