Ülkelerin Sosyal Harcamaları ve Gayri Safi Milli Hasılaya Oranları (2018 Yılı)

0
134
Veri: OECD, Tablo: DrDataStats

Haberimize başta kısaca sosyal harcamanın tanımıyla başlayalım. Sosyal harcamalar devletin nakit yardımları, doğrudan mal ve hizmet sunumunu ve sosyal amaçlı vergi indirimlerini içerir.

Yardımlar düşük gelirli hane halklarını, yaşlıları, engellileri, hastaları, işsizleri veya gençleri hedef alabilir. Bu haberimizde kullandığımız veriler OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) 2018 yılı kamu verileridir.

Sosyal ülke tanımını hepiniz daha önce kısaca duymuşsunuzdur, bu sosyal harcamaların GSYİH’ya (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) oranı da aslında ülkelerin ne kadar sosyal olduğunun bir göstergesidir. OECD verilerine göre aşağıda hem tablo hem de grafik olarak ülkelerin sosyal harcamaları verilmiştir. Bu tabloyu ve grafiği beraber inceleyelim.

OECD ülkeleri arasında kamu harcamalarında sosyal harcamaların GSYİH’ya oranı Fransa’da % 31,196 iken Belçika’da bu oran % 28,914; Finlandiya’da % 28,707; Danimarka’da % 27,991; İtalya’da % 27,910’dur. Türkiye’de bu oran % 14,378’dir.

Bu ülkelerin sosyallik sınıflandırması, günümüzde süregelen COVID-19 pandemisinde de daha önemli hale gelmiştir. Çünkü ülkelerin bu tarz harcamaları genellikle vatandaşlarının refahı üzerinedir ve ülkelerin sosyal harcamalarının oranlanması da bu yüzden çıkabilecek eşitsizliklerin ve nüfus etkisinin de yanılsamasını önlemek üzerinedir.

Kaynakça:
OECD (2020), Social spending (indicator). doi: 10.1787/7497563b-en (Accessed on 05 August 2020)

Veri: OECD, Grafik: DrDataStats

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here