Türkiye’de ve Dünya’da Suç ve Adalet

0
341
 1. Yıllara Göre Türkiye’de Adli ve İdari Mahkemelerdeki Hakim, Savcı, Avukat, Dava, Noter vs. Sayıları ve Oranlar (1960-2019)
  • Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Sayıları←
   • Adli Yargı Savcı Sayıları
   • Adli ve İdari Yargı Hakim Sayıları
   • Adli Yargı Hakim Sayıları
   • İdari Yargı (İdare ve Vergi) Hakim Sayıları
   • Bölge İdare Mahkemeleri Hakim Sayıları
  • Cumhuriyet Savcılıkları Soruşturma Süreci←
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları Soruşturma Evresi Ortalama Görülme Süresi (gün)
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları Soruşturma Evresi Faili Meçhul Dosya Sayılarından Arındırılmış Ortalama Görülme Süresi (gün)
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları Soruşturma Dosyalarındaki Şüpheli Sayısı
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları Soruşturma Dosyalarındaki Şüpheli Sayısı (Gerçek Kişi)
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları Soruşturma Dosyalarındaki Mağdur/Müşteki Sayısı
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları Soruşturma Dosyalarındaki Mağdur/Müşteki Sayısı (Gerçek Kişi)
   • Cumhuriyet Başsavcılıklarına Yıl İçinde Gelen Soruşturma Dosyalarındaki ve Erişkin Nüfusta 100.000 Kişideki Şüpheli Sayısı
  • Adli ve İdari Mahkemeler Süreci←
   • Adli ve İdari Mahkemelere Gelen Dava Sayıları
   • Adli ve İdari Mahkemelerde Karara Bağlanan Dava Sayıları
   • Adli ve İdari Mahkemelerde Gelecek Yıla Devreden Dava Sayıları
   • Adli ve İdari Mahkemelerde Karara Bağlanan Dosyaların Gelen Dosyalara Oranı (%)
  • Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Başına Düşen Dava/Dosya Sayıları←
   • Adli Yargıda Savcı Başına Düşen Yıl İçinde Gelen Dosya Sayısı
   • Adli Yargıda Savcı Başına Düşen Gelen Toplam Dosya Sayısı (Geçen Yıldan Devren Gelen + Yıl İçinde Gelen)
   • Adli Yargıda Savcı Başına Yıl İçinde Sonuçlanan Dosya Sayısı (Çıkan)
   • Adli ve İdari Yargıda Hakim Başına Düşen Yıl İçinde Gelen Dava Sayıları
   • Adli Yargıda Hâkim Başına Düşen Yıl İçinde Gelen Dosya sayısı
   • Adli Yargıda Hâkim Başına Düşen Gelen Toplam Dosya Sayısı (Geçen Yıldan Devren Gelen + Yıl İçinde Açılan + Bozularak Gelen)
   • Adli Yargıda Hâkim Başına Yıl İçinde Karara Bağlanan Dosya Sayısı (Çıkan)
   • İdari Yargıda Hâkim Başına Düşen Yıl İçinde Gelen Dosya sayısı
   • İdari Yargıda Hâkim Başına Düşen Gelen Toplam Dosya Sayısı (Geçen Yıldan Devren Gelen + Yıl İçinde Açılan + Bozularak Gelen)
   • İdari Yargıda Hâkim Başına Yıl İçinde Karara Bağlanan Dosya Sayısı (Çıkan)
  • Ceza Mahkemeleri Süreci←
   • Ceza Mahkemelerine Gelen Dava Sayıları
   • Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dava Sayıları
   • Ceza Mahkemelerinde Gelecek Yıla Devreden Dava Sayıları
   • Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dosyaların Gelen Dosyalara Oranı (%)
   • Ceza Mahkemelerinde Davaların Ortalama Görülme Süreleri (Gün)
  • Hukuk Mahkemeleri Süreci←
   • Hukuk Mahkemelerine Gelen Dava Sayıları
   • Hukuk Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dava Sayıları
   • Hukuk Mahkemelerinde Gelecek Yıla Devreden Dava Sayıları
   • Hukuk Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dosyaların Gelen Dosyalara Oranı (%)
   • Hukuk Mahkemelerinde Davaların Ortalama Görülme Süreleri (Gün)
  • İdare Mahkemeleri Süreci←
   • İdare Mahkemelerine Gelen Dava Sayıları
   • İdare Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dava Sayıları
   • İdare Mahkemelerinde Gelecek Yıla Devreden Dava Sayıları
   • İdare Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dosyaların Gelen Dosyalara Oranı (%)
   • İdare Mahkemelerinde Davaların Ortalama Görülme Süreleri (Gün)
  • Vergi Mahkemeleri Süreci←
   • Vergi Mahkemelerine Gelen Dava Sayıları
   • Vergi Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dava Sayıları
   • Vergi Mahkemelerinde Gelecek Yıla Devreden Dava Sayıları
   • Vergi Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dosyaların Gelen Dosyalara Oranı (%)
   • Vergi Mahkemelerinde Davaların Ortalama Görülme Süreleri (Gün)
  • Bölge İdare Mahkemeleri Süreci←
   • Bölge İdare Mahkemelerine Gelen Dava Sayıları
   • Bölge İdare Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dava Sayıları
   • Bölge İdare Mahkemelerinde Gelecek Yıla Devreden Dava Sayıları
   • Bölge İdare Mahkemelerinde Karara Bağlanan Dosyaların Gelen Dosyalara Oranı (%)
   • Bölge İdare Mahkemelerinde Davaların Ortalama Görülme Süreleri (Gün)
  • İcra ve İflas Daireleri Süreci←
   • İcra ve İflas Daireleri Toplam Gelen Dosya Sayısı
   • İcra ve İflas Daireleri Geçen Yıldan evren Gelen Dosya Sayısı
   • İcra ve İflas Daireleri Yıl İçinde Açılan Dosya Sayısı
   • İcra ve İflas Daireleri Toplam Çıkan Dosya Sayısı
   • İcra ve İflas Daireleri Sonuçlandırılan Dosya Sayısı
   • İcra ve İflas Daireleri İşlemden Kaldırılan Dosya Sayısı
  • Barolar←
   • Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları
  • Noterler←
   • Noterlik Sayısı
   • Noterlik Başına Düşen İşlem Sayısı
 2. Yıllara Göre Türkiye’de Ceza İnfaz Kurumları ve Hükümlü Sayıları (1926-2019)
  • Ceza İnfaz Kurumu Sayıları
  • Ceza İnfaz Kurumu Yatak Sayıları ve Ceza İnfaz Kurumu Nüfusları
  • Yüz Bin Kişi Başına Düşen Ceza İnfaz Kurumu Nüfusu
  • Yüz Bin Kişi Başına Düşen Ceza İnfaz Kurumu Nüfusu (12 ve Daha Yukarı Yaştakiler)
  • Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Sayısı
  • Ceza İnfaz Kurumundan Çıkan Hükümlü Sayısı
 3. Yıllara Göre Güvenlik Birimine Getirilen Çocukların Karıştığı Olay Sayıları (2015-2019)
 4. İllere Göre Türkiye’de Avukatlar
  • Avukat Sayıları: 20182019
   • Erkek Avukat Sayıları: 2019
   • Kadın Avukat Sayıları: 2019
  • Kadın Avukatların Oranları: 20182019
  • 100.000 Kişi Başına Düşen Avukat Sayıları: 20182019
 5. Ülkelere Göre Adalet Kurumları ve Personel (EUROSTAT)
  • Polis ve Jandarma Personeli Sayıları: 2017
  • 100.000 Kişi Başına Düşen Polis ve Jandarma Personeli Sayıları: 2017
 6. Ülkelere Göre Adalet Kurumları ve Personel (UNODC)
 7. Ülkelere Göre Suç ve Suçlular (UNODC)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here