Avrupa Birliği – AB (European Union – EU) Üye Devletleri ve Üyelik Tarihleri

0
174

Avrupa Birliği – AB (European Union – EU) Üye Devletleri ve Üyelik Tarihleri
Harita: DrDataStats.com

Avrupa Birliği’nin temeli; 1951 yılında Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan oluşan altı üyeli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)’dur. Altı üye; 1957 yılında Roma Anlaşması ile işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluğu hedefleyerek Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (EURATOM) kurmuşlardır.

1965 yılında ise AKÇT, AET ve EURATOM; Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile birleştirilerek tek bir Komisyon oluşturulmuştur. 1 Temmuz 1968 yılından itibaren Gümrük Birliği oluşturulmuş; 1973 yılından itibaren yeni üyeler alınmaya başlanmıştır. 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması ile hedeflenen ekonomik ve parasal birliğin bir sonucu olarak 1 Ocak 2002’den itibaren 12 ülkede ortak para birimine geçilmiştir.

1973 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Birleşik Krallık ise birlikten ayrılma kararı alarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi’ne 29.03.2017 tarihinde resmi başvuru yapmış; 31.01.2020 tarihinde ise Birlik’ten ayrılmıştır.

01.01.2019 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği aday ülkeleri; Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan’dır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here