Aylık Veriler

0
50

Aşağıdaki grafiklerle Türkiye’nin ekonomik durumu güncel verilerle ortaya konulmaktadır. Grafiklerde genelde son iki yılın ayları bazında karşılaştırmalar yapılmıştır. Grafiklerde 1-İşsizlik Oranları, 2-TÜFE, 3-Dış Ticaret İstatistikleri, 4-Konut Satış Sayıları, 5-Trafiğe Kaydı Yapılan Motorlu Kara Taşıt Sayıları ve 6-ODD Otomobil ve Hafif Ticari Araç Perakende Satışları ortaya konulmuştur.

1 – Türkiye Aylara Göre İşsizlik Oranları

TÜİK tarafından işsiz, işgücü, işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı şu şekilde tanımlanmıştır. İşsiz; istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için “son 4 hafta” içinde (2014 öncesi “son 3 ay”) iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler işsiz olarak tanımlanmaktadır. İşgücü; istihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfustur. İşsizlik oranı ise işsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır. TÜİK tarafından 1988 yılından itibaren düzenli olarak uygulanmakta olan Hanehalkı İşgücü Anketi ile Türkiye’de istihdam edilenlerin ve işsizlerin sayıları belirlenmektedir. Tarım dışı işsizlik oranı tarım hariç diğer sektörlerdeki işsizlik oranıdır. Genç işsizlik oranı 15-24 yaş arası işsizlik oranıdır.

2 – Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık Değişimler

Aşağıdaki grafiklerde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksleri verilmektedir. İlk grafik son önceki yılın aynı ayına göre tüketici fiyat endeksindeki yüzdesel değişimi son iki yıl karşılaştırmalı olarak verirken; ikinci grafik tüketici fiyat endeksindeki aylık değişimleri ve üçüncü grafik 2005 yılından itibaren önceki yılların aynı aylarına göre tüketici fiyat endeksindeki değişimleri göstermektedir.

3 – Türkiye Aylık Dış Ticaret İstatistikleri

Dış ticaret verileri Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulmaktadır. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin aylık bazda dış ticaret verileri aylık ihracat, aylık ithalat ve aylık dış ticaret dengesi kırılımları ile birlikte verilmektedir.

4 – Türkiye Aylara Göre Konut Satış Sayıları

TÜİK tarafından konut satış sayıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi – TAKBİS veri tabanından elde edilmektedir. İpotekli satış; borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesi iken diğer satışlar ipotekli satış haricinde yapılan satışlardır.

5 – Türkiye Aylara Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Motorlu Kara Taşıt Sayıları

TÜİK tarafından elde edilen veriler trafik tescil şube müdürlükleri veya trafik tescil büro amirliklerine ibrazı zorunlu olan ve bu birimler tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veri tabanına girişi yapılan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”ndan yararlanılarak üretilmekte ve EGM’den alınmaktadır.

6 – ODD Aylara Göre Otomobil ve Hafif Ticari Araç Perakende Satışlar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) web sitesindeki “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporları”na göre son iki yıllık aylar bazında Türkiye’de otomobil ve hafif ticari perakende satış rakamları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here