Cumartesi, Kasım 27, 2021

Türkiye’de Dana Eti Kullanımı (Tüketimi ve İhracatı)

Türkiye'de Dana Eti Kullanımı (Tüketimi ve İhracatı) google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' ton', decimalSymbol:...

Türkiye’de Dana Eti Arzı (Üretimi ve İthalatı)

Türkiye'de Dana Eti Arzı (Üretimi ve İthalatı) google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' ton', decimalSymbol:...

Sığır Irkları

Dünya üzerindeki 1,5 milyondan fazla hayvan türü ve 800 binden fazlabitki türünün karşılaştırılabilmesi, aralarındaki ilişkierin incelenebilmesi ve gelecek kuşaklara bu bilgilerin kolayca aktarılabilmesi için...

Dünya’da ve Türkiye’de Yayın Yapan Dijital Platformlar

1980'lerde film seyretmek için Video Kaset'ler kiralanırdı. Bu kasetler VHS ya da BETA olurdu. Günümüzde ise video kasetlerin yerini dijital yayın yapan platformlar aldı....

Amazon Prime Dünya Geneli Abone Sayıları

Amazon Prime Dünya Geneli Abone Sayıları google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' milyon', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.', fractionDigits:1,}); formatter1.format(data, 1); var...

Netflix Dünya Geneli Abone Sayıları

Netflix Dünya Geneli Abone Sayıları google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , , , , , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' milyon', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.', fractionDigits:1,}); formatter1.format(data, 1); var options...