Türkiye’de Çocukların (6-15 Yaş) Cep Telefonu/Akıllı Telefon Kullanımı ve Kullanım Sıklığı

Türkiye'de Çocukların (6-15 Yaş) Cep Telefonu/Akıllı Telefon Kullanımı ve Kullanım Sıklığı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' %', decimalSymbol:...

Tarih

TARİH SeçimlerÜlkelere Göre Kadınlara Seçme ve Seçilme Haklarının Verildiği YıllarI. Dünya SavaşıI. Dünya Savaşı’nda Ölen, Yaralanan ve Esir Düşen-Kayıp SayılarıII. Dünya SavaşıII. Dünya Savaşı’nda Ölen...

Eyaletlere Göre Almanya’daki Yabancı Nüfus Oranı (2020 Yılı)

Eyaletlere Göre Almanya'daki Yabancı Nüfus Oranı (2020 Yılı) google.charts.load('current', {'packages':, // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project. // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs#load-settings 'mapsApiKey': 'AIzaSyCxTep1SlUqey7atdUSUtUojoqKoA0O65M...

Türkiye’de Çocukların (6-15 Yaş) Dijital Oyun Oynama Sıklığı

Türkiye'de Çocukların (6-15 Yaş) Dijital Oyun Oynama Sıklığı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' %', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.', fractionDigits:1,});...

Türkiye’de Yaş Koza Üretimi (ton)

Türkiye'de Yaş Koza Üretimi (ton) google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' ton', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.',...

Dünya Tarihi (Ülkeler ve Yönetenler)

Dünya Tarihi (Ülkeler ve Yönetenler) google.charts.load("current", {packages:,'language': 'tr'}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { var container = document.getElementById('zamanserisi'); ...