Yıllara Göre Türkiye’nin Ülkeler Bazında Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon Sm3)

Yıllara Göre Türkiye'nin Ülkeler Bazında Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon Sm3) google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' Milyon Sm3',...

Bitcoin Madenciliğinde Ülke Payları (Ülkelerin Aylık Hash Oranları) (2021 Ağustos)

Bitcoin Madenciliğinde Ülke Payları (Ülkelerin Aylık Hash Oranları) (2021 Ağustos) google.charts.load('current', {'packages':, // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project. // See:...

2022 Yılı TÜİK Enflasyon Sepeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tüketim harcamalarına konu olan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların genel düzeyinde zaman içinde meydana gelen değişimler Tüketici Fiyat Endeksi...

Ülkelere Göre Merkez Bankası Politika Faiz Oranları (Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranları...

Ülkelere Göre Merkez Bankası Politika Faiz Oranları (Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranları (17.12.2021) google.charts.load('current', {'packages':, // Note: you will need to get a...

Yıllara Göre Türkiye’de Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayıları ve Uyrukları

Yıllara Göre Türkiye'de Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayıları ve Uyrukları google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' kişi', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.',...

Yıllara Göre Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarının Yaş Ortalamaları

Yıllara Göre Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarının Yaş Ortalamaları google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , , , , ]); var formatter1 = new...