Türkiye’deki Yabancı Liseler ve Tarihçeleri

Türkiye'de faaliyet gösteren 10 yabancı lisenin 11 okulu bulunmaktadır. Liselerden 1'i Alman lisesi (Özel Alman Lisesi), 1'i Amerikan lisesi (Özel Amerikan Robert Lisesi), 1'i...

Türkiye’de Tehlike Arz Eden Köpek Irkları Kayıt Sayıları (2022 Ekim)

Türkiye'de evcil hayvanların istenmeyen olaylara karışmasını önlemek amacıyla evde bakılan kediler, köpekler ve gelincikler bile mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı. Mikroçip uygulaması ile Ev...

TIOBE Programlama Topluluk Endeksi (TOBE Programming Community Index)

TIOBE endeks programlama dillerinin popülerliğini ölçmektedir. TIOBE endeksi programlama dillerinden hangisinin en iyi olduğunu ölçen bir endeks değildir. Endeks Eindhoven'da (Hollanda) bulunan TIOBE Software...

TIOBE Endeksi’ne Göre En Popüler İlk 50 Programa Dili (2023 Ocak)

TIOBE Endeksi'ne Göre En Popüler İlk 50 Programa Dili (2023 Ocak) SıraProgramlama DiliRating1Python16.36%2C16.26%3C++12.91%4Java12.21%5C#5.73%6Visual Basic4.64%7JavaScript2.87%8SQL2.50%9Assembly language1.60%10PHP1.39%11Swift1.20%12Go1.14%13R1.04%14Classic Visual Basic0.98%15MATLAB0.91%16Ruby0.80%17Delphi/Object Pascal0.73%18Rust0.61%19Perl0.59%20Scratch0.58%21(Visual) FoxPro0.57%22SAS0.54%23Objective-C0.53%24Lua0.52%25Kotlin0.48%26Ada0.46%27Fortran0.45%28Lisp0.40%29Julia0.36%30Transact-SQL0.34%31COBOL0.33%32Scala0.32%33F#0.31%34Logo0.28%35TypeScript0.25%36Groovy0.24%37Bash0.22%38Dart0.22%39RPG0.22%40PL/SQL0.22%41PowerShell0.19%42Awk0.19%43Prolog0.18%44CFML0.17%45Haskell0.17%46D0.16%47LabVIEW0.15%48Scheme0.15%49ABAP0.14%50OCaml0.14%

Türkiye’de Faaliyette Olan Azınlık/Yabancı ve Milletlerarası Liseler (2021/2022)

Türkiye'de devlet okulları dışında eğitim-öğretim faaliyeti yapan özel öğretim kurumları da bulunmaktadır. Özel okulların işleyiş şekillerini düzenleyen 08/02/2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim...

Dünya Evcil Köpek Varlığı

Dünya Evcil Köpek Varlığı google.charts.load('current', {'packages':, // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project. // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs#load-settings 'mapsApiKey': 'AIzaSyCxTep1SlUqey7atdUSUtUojoqKoA0O65M ' }); google.charts.setOnLoadCallback(drawRegionsMap); function drawRegionsMap() {var data...

Küresel Bisiklet Şehirleri Endeksi – 2022 (Luko – The Global Bicycle Cities Index 2022)

Küresel Bisiklet Şehirleri Endeksi, belirlenen 90 şehrin bisiklet sürmek için uygunluğunu puanlamaktadır. Belirlenen şehirlerin nüfusları için herhangi bir kıstas bulunmamaktadır. Endeks için şehirler küçük...

Bisiklet Dostu Şehirler (The Copenhagenize Index)

2011 yılından itibaren iki yılda bir açıklanan "Kopenhag Endeksi Bisiklet Dostu Şehirler Listesi" Copenhagenize Design Co. tarafından hazırlanmaktadır. Endeks hazırlanırken 600.000'den fazla nüfusu...

Yükseköğretim Kurumları Temel Yeterlilik Sınavı İstatistikleri (Aday Sayıları, Türkçe ve Temel Matematik Testi Ortalamaları)

Aşağıdaki tablo yükseköğretim kurumları temel yeterlilik sınavı istatistiklerini göstermektedir. İlk sütun sınavın yılını, ikinci sütun temel yeterlilik sınavına girmek için başvuran aday sayısını, üçüncü...

Cittaslow: Yaşamın Güzel Olduğu Kentler

Cittaslow hareketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları...