Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu

Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu [6-17 yaş] (%) Son 12 ayda sinema ve/veya tiyatroya gidenler Son 12 ayda sinema ve/veya tiyatroya gitmeyenler Son   12 ayda sinemaya ve/veya tiyatroya gitmeyen çocukların gitmeme nedenleri
Toplam Maddi olarak karşılayamamak İlgi duymamak Yakında sinemanın/ tiyatronun olmaması Pandemi ile ilgili durumlar Ailesi izin vermediği için Ailesinin zamanı olmadığı için Diğer sebepler
Toplam 39.1 60.9 100.0 40.1 21.0 24.3 5.2 2.8 6.2 0.4
Cinsiyet Erkek 39.2 60.8 100.0 39.7 24.3 22.6 5.1 1.8 6.1 0.4
Kadın 39.1 60.9 100.0 40.4 17.5 26.1 5.4 3.8 6.4 0.4
Yaş grubu 6-9 40.4 59.6 100.0 41.6 17.0 24.8 5.0 3.3 7.9 0.4
10-12 35.9 64.1 100.0 38.9 19.9 25.5 6.2 2.1 6.9 0.5
13-14 37.0 63.0 100.0 42.2 21.9 22.3 5.5 3.3 4.5 0.2
15-17 42.1 57.9 100.0 37.7 27.2 23.9 4.2 2.4 4.3 0.4
İşlevsel zorluklar Zorluğu   var 37.5 62.5 100.0 45.4 19.5 20.4 3.2 3.1 7.0 1.5
Zorluğu yok 39.4 60.6 100.0 39.2 21.2 25.0 5.6 2.7 6.1 0.2
Gelir grubu Düşük 25.1 74.9 100.0 51.1 16.6 24.0 2.5 2.1 3.4 0.2
Orta 39.9 60.1 100.0 35.4 23.4 24.8 5.2 4.3 6.2 0.8
Yüksek 57.9 42.1 100.0 16.3 30.1 24.8 11.8 3.5 13.0 0.5
Açıklama: Tablo anne/bakım veren fertten alınan bilgilere göre   hesaplanmıştır. İşlevsel zorluğu olan   çocuklar görme, duyma, yürüme, özbakım, iletişim, öğrenme, hatırlama,   konsantre olma, değişikliği kabul etme, davranış kontrolü, arkadaş edinme   alanlarından en az birinde çok zorluk çeken / hiç yapamayan veya her gün çok   endişeli veya çok üzgün olan çocukları tanımlamaktadır.

Araştırma Yöntemi

Türkiye Çocuk Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken araştırmanın alan uygulaması 10/10/2022-16/12/2022 tarihleri arasından yapılıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9.010 hane oluşturmuştur. Araştırmada bu çocuklarla ilgili bilgiler annelerden veya annenin olmadığı durumlarda çocuğa temel bakım veren diğer hanehalkı üyelerinden alınmıştır. Araştırmada eğitim, yaşam koşulları, erken çocukluk gelişimi, sağlık, engellilik, çocuk işlevselliği, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katılımı, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katılım, çocuk işçiliği ve çocuk disiplini konularında sorular sorulmuştur. Ayrıca araştırmada 13-17 yaş grubundaki çocuklara da ayrı bir soru formu ile aile hayatı, okul hayatı, çocuk hakları ve çocuk katılımı hakkında da sorular sorulmuştur.

Araştırma Bulguları

Tablo-1: Çocukların odasını paylaşma durumları
Tablo-2: Çocukların temizlik alışkanlıkları
Tablo-3: Çocukların yaptıkları sportif faaliyetler
Tablo-4: İşlev alanına göre işlevsel zorluk yaşayan çocuklar
Tablo-5: Okul derslerinin baskısı altında hisseden çocuklar
Tablo-6: Ebeveynlerin/bakım verenlerin çocukları ile etkinliklere katılım durumu
Tablo-7: Beslenme alışkanlıklarına göre çocukların her gün tükettiği: çeşitli yiyecek ve içecekler
Tablo-8: Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu
Tablo-9: Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar
Tablo-10: Çocukların sosyal ve duygusal becerileri
Tablo-11: Çocukların ev işlerine katılımı
Tablo-12: Çocuklara ebeveyn desteği
Tablo-13: Çocuklara akran desteği
Tablo-14: Çocukların mutluluğu
Tablo-15: Çocukların okula aidiyeti ile sınav öncesi kaygı hisleri
Tablo-16: Çocuk hakları konusunda farkındalık