Bildirimler
Tümünü temizle

El Yıkama Alışkanlıkları  

 

DrDataStats
(@admin)
Üye Admin
Katılım : 1 sene önce
Gönderiler: 35
26/05/2020 12:33 am  

Türkiye'de El Yıkama Alışkanlığı 

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında "Türkiye El Yıkama Araştırması" yapılmıştır. El yıkama alışkanlıkları ile ilgili ulusal düzeyde ilk araştırma özelliği taşıyan bu araştırmada Türkiye genelinde belirlenen 5.085 haneden 3.672 haneden 6.854 kişi ile yüzyüze görüşmeler yapılmıştır.

Araştırma bulguları

Görüşülenlerin gün içerisinde ellerini yıkama sıklıkları;

 • %61,6’sı 10 kezden fazla,
 • %26,9’u 6-10 kez,
 • %10,4’ü 3-5 kez ve
 • %1,0’ı 1-2 kez.

Ellerini 10 kezden fazla yıkayanların sıklıkları;

 • Erkeklerde %47,9, kadınlarda %69,5;
 • Kırsal alanda %60,8, kentsel alanda %62,1'dir.

Temizlik maddesi kullanımı;

 • Katı sabun kullanımı kırsal alanda %65,7, kentsel alanda %48,2;
 • Sıvı sabun kullanımı kırsal alanda %41,9, kentsel alanda % 60,1;
 • Islak mendil kullanımı kırsal alanda %2,3, kentsel alanda %7,0 ve
 • Kağıt havlu kullanımı kırsal alanda %2,7, kentsel alanda %7,6'dır.

Daima ellerin yıkandığı belirtilen durumlarda ilk sıralarda;

 • Tuvaletten sonra (%91,1),
 • Sabah kalkınca (%85,7),
 • Çöplere dokunduktan sonra (%83,5),
 • Burnunu temizledikten sonra (%83,1) yer almaktadır.

Tuvaletten sonra daima ellerini yıkayanların sıklığı;

 • Ülke genelinde %91,1,
 • Kırsal alanda % 90,7,
 • Kentsel alanda %91,4’tür.

Yemeklerden önce daima ellerini yıkayanların sıklığı;

 • Ülke genelinde %61,1,
 • Kırsal alanda %59,0,
 • Kentsel alanda %62,4’tür.

Yemeklerden önce, tuvaletten sonra ve günde 10 kezden fazla el yıkama
sıklıkları istatistiksel olarak (p<0,05);

 • İlerleyen yaş gruplarında,
 • Kadınlarda,
 • İlerleyen öğrenim düzeylerinde daha yüksek.

Yemeklerden önce el yıkama sıklığı ise istatistiksel olarak (p<0,05);

 • Kentsel alanda yaşayanlarda daha yüksektir.

Hastalıkların önlenmesinde el yıkama;
%78'e göre çok yüksek derecede önemli,

 • %20,5'a göre yüksek derecede önemli,
 • %1,2'e göre önemli,
 • %0,4'e göre çok az önemli görülmüştür.

Yıkaması gerektiği halde ellerini yıkamayanların nedenleri;

 • Unutma (%34,1),
 • Musluk veya el yıkanacak ortam olmaması (%29,4),
 • Zaman bulamama (%24,3),
 • Sabun ve diğer el temizleyicilerinin olmaması (%10,9),
 • El yıkanacak ortamın hijyenik olmaması (%9,5),
 • Lavabonun kolay ulaşılabilir yerde olmaması (%8,0),
 • İhtiyaç hissetmeme (%6,8),
 • Temizleyicilerin yan etki oluşturması (%2,4).

Kaynak: Türkiye El Yıkama Araştırması, T.C Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara, Yayın No: 893, Tarih: 2012

 

 

 


Alıntı
Paylaş: