Dünya’da Bankacılık

Aşağıda dünya ve Türkiye’ye ilişkin veriler ve istatistikler kutucuklar içinde parçalar halinde verilmiştir. Kendi aralarında daha ilişkili olanlar ise aynı renk kutucuklarda sunulmuştur. Her kutucuğun en üstünde başlık yer alırken, kutucukların en altında ise kaynaklar ve kaynakların yayım tarihleri verilmiştir. Başlıkların sonunda verilerin ve istatistiklerin hangi yıla ait olduğunu gösteren tarihler parantez içinde verilmiştir. Yani üstteki tarih verinin tarihi, alttaki tarih ise kaynağın yayım tarihidir.

Kredi kartı sahipliği oranı (2020 yılı)

Kanada: 82,6 %
İsrail: 75,0 %
Japonya: 68,4 %
ABD: 65,6 %

Almanya: 52,5 %
Türkiye: 41,6 %
Fransa: 40,9 %
Çin: 20,8 %
Hindistan: 3,0 %
Endonezya: 2,4 %
Fas: 0,2 %

(Wearesocial-Hootsite,2021-Ocak)