Dünya’da Ne Kadar Su Var? Dünyadaki Tatlı ve Tuzlu Suyun Dağılımı

Yaşam için en önemli ihtiyaçlarımızdandır, su. Su sadece okyanuslarda, denizlerde, göllerde, ırmaklarda, buzullarda, yer altında bulunmaz, su aynı zamanda atmosferde de bulunur.

Su devamlı hareket halindedir; yer üstünde olduğu zaman buharlaşarak atmosfere yükselir, yağışlarla tekrar yeryüzüne iner.

Eğer dünyadaki tüm suyu bir araya getirmiş olsak bir su küresi oluştursak bu su küresinin çapı 1.385 km olurdu. [1] Bunu daha iyi anlayabilmek için Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki mesafenin yaklaşık 1.600 km olduğunu hatırlayalım. Bir de dünyanın çapının 14.742 km olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım. [2] Bu karşılaştırmayı U.S. Geological Survey‘deki aşağıdaki görsel tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

BU görselde görüldüğü üzere Dünya’nın tüm suyu ancak 1385 km‘lik bir su küresi oluşturabiliyor; yani 1.386.000.000 km3 hacime sahip bir su küresi. Tatlı sulardan (yeraltındaki, göllerdeki, nehirlerdeki, bataklıklardaki vs. sular) tatlı su küresi oluşturduğumuzda ise bu kürenin çapı ise sadece 272,8 km oluyor, yani 10.633.450 km3 hacime sahip bir tatlı su küresi. Ama bunun da çoğu yeraltında. Sadece göllerde ve nehirlerdeki sularla oluşturacağımız, yani en kolay erişebildiğimiz sularla oluşturacağımız su küresinin çapı ise sadece ve sadece 56,2 km olurdu; bu kürenin hacmi de sadece 93.113 km3 olurdu. [1] İnsanın ne kadar az su kaynağımız var diyesi geliyor.

Atmosferdeki suyun hacmi 12.900 km3, bu su genelde su buharı olarak bulunur. Yeraltındaki tatlı suyun toplam hacmi 8.400.000 km3‘tür, bu suyun büyük kısmı yerin ilk 800 metrelik derinliğinde bulunur. Buzullardaki suyun toplam hacmi ise 29.200.000 km3‘tür. [1]

All water on Earth in a sphere, placed over a "dry" globe
Kaynak: Howard Perlman, Hydrologist, USGS, Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution, Adam Nieman, Igor Shiklamonov

Dünya’nın tüm suyunu tablo olarak gösterelim. Tablodaki ilk veri suyun hacmi, parantez içindeki ilk veri suyun toplam tatlı su içindeki oranı, parantez içindeki sonraki veri ise suyun toplam su içindeki oranıdır [1]:

 • Toplam su: 1.386.000.000 km3
 • Toplam tatlı su: 35.029.110 km3 [Tüm suyun % 2,53’ü]
 • Okyanuslar, denizler: 1.338.000 km3 (-;% 96,54)
 • Buzullar: 24.064.000 km3 (% 68,7;% 1,74)
 • Yer altı: 23.400.000 km3 (-;% 1,69)
  • Tatlı su: 10.530.000 km3 (% 30,1;% 0,76)
  • Tuzlu su: 12.870.000 km3 (-;% 0,93)
 • Toprak nemi: 16.500 km3 (% 0,05;% 0,001)
 • Donmuş toprak: 300.000 km3 (% 0,86;% 0,022)
 • Göller: 176.400 km3 (-;% 0,013)
  • Tatlı su: 91.000 km3 (% 0,26;% 0,007)
  • Tuzlu su: 85.400 km3 (-;% 0,06)
 • Atmosfer: 12.900 km3 (% 0,04;% 0,001)
 • Bataklık suyu: 11.470 km3 (% 0,03;% 0,0008)
 • Nehirler: 2.120 km3 (% 0,006;% 0,0002)
 • Biyolojik su: 1.120 km3 (% 0,003;% 0,0001)