Türkiye’nin Eğitim Durumu

0
186
 1. Yıllara Göre Türkiye’de Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Sayıları ve Oranları (%) (15+ Yaş) (1927-2018)
 2. Yıllara Göre Türkiye’de Eğitim Durumu Yükseköğretim Mezunu Olanların Sayıları ve Oranları (%) (2008-2018)
  • Eğitim Durumu Yükseköğretim (Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) Olanların Sayıları
  • Eğitim Durumu Yükseköğretim (Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) Mezunu Olanların Oranları (%)
  • Eğitim Durumu Doktora Mezunu Olanların Sayıları
 3. İllere Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Eğitim Durumları (En Son Bitirilen Eğitim Durumu)
  • Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Sayıları: 2018
   • Okuryazarlık Oranları (TÜİK İl Göstergeleri’nden): 2018
  • Okuma-Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyenlerin Sayıları: 2018
  • İlkokul Mezunlarının Sayıları: 2018
  • İlköğretim Mezunlarının Sayıları: 2018
  • Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Mezunlarının Sayıları: 2018
  • Lise ve Dengi Okul Mezunlarının Sayıları: 2018
  • Yüksekokul veya Fakülte Mezunlarının Sayıları : 2018
   • Yüksekokul veya Fakülte Mezunlarının Oranları: 2018
  • Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) Mezunlarının Sayıları : 2018
   • Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) Mezunlarının Oranları: 2018
  • Doktora Mezunlarının Sayıları: 2018
   • Doktora Mezunlarının Oranları: 2018
  • Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunlarının Oranları Toplamı (8+9+10): 2018
 4. Dünya’nın Eğitim Durumu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here