Türkiye’nin Eğitim Durumu

0
11
 1. Yıllara Göre Türkiye’de Okuryazarlık
  1. Yıllara Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Tüm Nüfusta Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Sayısı (2008-2018)
   1. Yıllara Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Erkeklerde Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Sayısı (2008-2018)
   2. Yıllara Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Kadınlarda Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Sayısı (2008-2018)
  2. Yıllara Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Tüm Nüfusta Okuryazarlık Oranları (%) (1927-2018)
   1. Yıllara Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Erkeklerde Okuryazarlık Oranları (%) (1927-2018)
   2. Yıllara Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Kadınlarda Okuryazarlık Oranları (%) (1927-2018)
 2. İllere Göre Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü Eğitim Durumları
  1. Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Sayıları
  2. Okuryazarlık Oranları (TÜİK İl Göstergeleri’nden)
  3. Okuma-Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyenlerin Sayıları
  4. İlkokul Mezunlarının Sayıları
  5. İlköğretim Mezunlarının Sayıları
  6. Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Mezunlarının Sayıları
  7. Lise ve Dengi Okul Mezunlarının Sayıları
  8. Yüksekokul veya Fakülte Mezunlarının Sayıları
  9. Yüksekokul veya Fakülte Mezunlarının Oranları
  10. Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) Mezunlarının Sayıları
  11. Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) Mezunlarının Oranları
  12. Doktora Mezunlarının Sayıları
  13. Doktora Mezunlarının Oranları
  14. Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunlarının Oranları Toplamı (8+10+12)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here