Enflasyon Nedir? ÜFE Nedir? TÜFE Nedir? Manşet Enflasyon Nedir? Çekirdek Enflasyon Nedir?

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyat düzeylerinin yükselmesi ile paraın satın alma gücündeki düşüşü ifade eder. Enflasyonun ölçümü için marketi beznin istasyonu, hizmet sağlayıcılar gibi bir çok işyerinden veri toplanır. Elde edilen bu verilerle iki tür enflasyon hesaplanır:

Birincisi Üretici Fiyat Endeksi’dir (ÜFE). ÜFE ile üretici fiyatlarındaki değişim ölçülür. İkincisi Tüketici Fiyat Endeksi’dir (TÜFE). TÜFE ile hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmetlerin fiyatalrındaki değişimler ölçülür.

Aylık TÜİK enflasyon açıklamalarında basın-yayın’da manşet ve çekirdek enflasyon ifadeleri çok fazla ifade edilir. Manşet enflasyon TÜFE ölçümlerinde kullanılan tüm maddelerin oluşturduğu TÜFE’dir. Yani işyerlerinden alınan tüm maddelerle oluşturulan endeks manşet enflasyondur. Çekirdek enflasyon ise gıda ve enerji gibi Merkez Bankası tarafından doğrudan kontrol edilemeyen kalemlerin manşet enflasyondan çıkarılması ile elde edilir.