Eyaletlere Göre Almanya Nüfusu (21/06/2021)


Eyaletlere Göre Almanya Nüfusu (21/06/2021)
Veri: Statistisches Bundesamt (Destatis)
Harita: DrDataStats.com

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre 21 Haziran 2021’de Almanya’nın nüfusu 83.155.031’dir.