G20 (Group of 20)

G20 (Group of 20)

Kuruluş Tarihi: 1999
Merkezi: –
Dönem Başkanı: Hindistan
Üye Sayısı: 21
Web: g20.org

Amaç, Yapı ve İşleyiş

G20, küresel ekonomik ve finansal sorunların çözümü için oluşturulmuş dünyanın en önemli ekonomilerini biraraya getiren uluslararası bir forumdur. Üyeleri dünya gayrisafi yurtiçi hasılasının % 80’inden fazlasını, küresel ticaretin % 75’ini ve dünya nüfusunun % 60’ını oluşturur. 1999 yılından itibaren her yıl Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları’nın toplanmasıyla devam eden G20, 2008 yılından itibaren Devlet ve Hükümet Başkanları ile toplanmaya devam etti. G20 zirvelerinde her yıl sadece devlet ve hükümet başkanları değil bakanlıklar düzeyinde de toplantılar yapılır. Ayrıca GEO zirvelerinde liderler arasında ortak görüş oluşturma toplantıları olan Sherpa toplantıları da gerçekleştirilir. [1]

G20 üyeleri Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu’dur. İspanya, devamlı misafir statüsünde yer almaktadır. Her yıl, üye ülkelerden biri G20 zirvesine ev sahipliği yapmaktadır. Devamlı bir sekreterlik yapısı olmayan G20’de gündem ve faaliyetler üye ülkelerle işbirliği içerisinde ev sahibi ülkeler tarafından belirlenir. G20’nin sürekliliği eski ev sahibi, mevcut ev sahibi ve gelecek ev sahibi ülkelerden oluşan troyka ile sağlanır. [2]

G20 Dönem Başkanları

1-Amerika Birleşik Devletleri: 2008
2-Birleşik Krallık: 2009
3-Amerika Birleşik Devletleri: 2009
4-Kanada: 2010
5-Fransa: 2011
6-Meksika: 2012
7-Rusya: 2013
8-Avustralya: 2014
9-Türkiye: 2015
10-Çin: 2016
11-Almanya: 2017
12-Arjantin: 2018
13-Japonya: 2019
14-Suudi Arabistan: 2020
15-İtalya: 2021
16-Endonezya: 2022
17-Hindistan: 2023
18-Brezilya: 2024
19-Güney Afrika: 2025

Tarihi

1997 ekonomik kriz sonrasında 1999 yılında G7 Maliye Bakanları, küresel ekonomik ve finansal sorunların çöüzlebilmesini sağlayabilmek için G20 (Group of 20) adında dünyanın en önemli ekonomilerini biraraya getiren uluslararası bir forum oluşturulacağını ifade etmişlerdir. G20’nin ilk resmi toplantısı aynı yıl Aralık ayında Berlin’de yapılmıştır. 2008 Finans Krizi sonrası ABD G20’ye katılımın devlet ve hükümet başkanları seviyesinde olması gerektiğini teklif etmiştir. 2009 Pittsburg Zirvesi’nde G20’nin küresel ekonomik ve finansal işbirliği için temel forum olması kararına varılmıştır. 2010 yılından itibaren G20 her yıl düzenlenmektedir. [1]G20 Ülkeleri
Harita: DrDataStats.com
G20; 19 üye ülkeden (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye) ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşmaktaıdr. G20’nin 9-10 Eylül 2024’te yapılan Zirvesi’yle Afrika Birliği de üye olmuştur.