Hangi Ülkede Otomobillerden Yüzde Kaç Oranında KDV ve ÖTV Alınıyor?

Türkiye’de 2020 yılı Aralık ayında 13.099.041 adet otomobil yollarda idi. Yaklaşık olarak 13 milyon otomobil. 2020 yılında otomobillerin nüfusa oranlarına baktığımızda Türkiye’de her bin kişi başına 157 otomobilin düştüğü görülmektedir. [1]

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında ise 2019 yılı için her bin kişi başına Türkiye’de 150 otomobil düşerken İtalya’da 663 otomobil, Almanya’da 574 otomobil, Fransa’da 482 otomobil ve İspanya’da 519 otomobil düşmektedir. [2]

Otomobil alımında otomobil fiyatlarını etkileyen en önemli parametreler otomobillerin Katma Değer Vergileri (KDV) ve Özel Tüketim Vergileri’dir (ÖTV). Aşağıdaki Tablo ülkelere göre KDV ve ÖTV oranlarını göstermektedir. [3] [4] [5] Türkiye’de otomobiller için KDV % 18’dir. Türkiye’de ÖTV tutarları ise hem motor silindir hacimlerine hem de vergi matrahlarına göre belirlenmektedir. Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen otomobiller için ÖTV oranları vergi matrahlarına göre % 45, % 50 veya % 80; motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasında olanlar için ÖTV oranları vergi matrahlarına göre % 45, % 50, % 80 (üç oran bir kısım elektrikli otomobiller için geçerlidir), % 130 veya % 150; motor silindir hacmi 2000 cm3 üstünde olanlar için ÖTV oranları vergi matrahlarına göre % 130, % 150 veya % 220’dir. [6]

Ülkelere göre KDV ve ÖTV oranlarını gösteren aşağıdaki Tablo’ya göre Türkiye KDV oranlarında (% 18) orta sıraların üstünde yer almaktadır. Otomobillerde KDV oranı Macaristan’da % 27, Norveç, İsveç ve Danimarka’da % 25’tir. Otomobil KDV oranı ABD’de % 3, Kanada’da % 5, Japonya’da % 8, Almanya’da % 19, Fransa’da % 20, İspanya’da % 21 ve İtalya’da % 22’dir.

ÖTV oranlarında ise Türkiye bazı otomobillerde en yüksek oranı uygulamaktadır (% 220). Bu orana en çok yaklaşan ülke % 150’lik oranla Danimarka’dır.

Tablo: Ülkelere Göre Otomobil Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları

ÜlkeKDV OranıÖTV Oranı
ABD% 3
Almanya% 19
Avusturya% 20max % 32
Avustralya% 10
Belçika% 21
Bulgaristan% 20
Çekya% 21
Çin% 3
Danimarka% 25% 25; % 85; % 150
Estonya% 20
Finlandiya% 24min % 2,7; max % 90
Fransa% 20
GKRK% 19
Güney Kore% 10% 39
Hırvatistan% 25
Hindistanmin % 12,5; max % 30
Hollanda% 21
İrlanda% 23
İspanya% 21max % 14,75
İsrail% 17% 83
İsveç% 25
İsviçre% 8
İtalya% 22
Japonya% 8
Kanada% 5% 13
Letonya% 21
Litvanya% 21
Lüksemburg% 17
Macaristan% 27
Malta% 18
Norveç% 25
Polonya% 23
Portekiz% 23
Romenia% 19
Rusya% 18
Slovakya% 20
Slovenya% 22
Şili% 19
Türkiye% 18min % 45; max % 220
Yunanistan% 24