Türkiye’de ve Dünya’da Hayvancılık

0
217
 1. Yıllara Göre Türkiye’de Hayvan Sayıları (1929-2019)←
  • Büyükbaş Hayvan Sayıları
  • Sığır Sayıları
  • Manda Sayıları
  • Küçükbaş Hayvan Sayıları
  • Koyun Sayıları
  • Keçi Sayıları
  • Diğer Hayvan Sayıları
  • At Sayıları
  • Eşek Sayıları
  • Katır Sayıları
  • Deve Sayıları
  • Domuz Sayıları
  • Kümes Hayvanları Sayıları
  • Tavuk Sayıları
  • Et Tavuğu Sayıları
  • Yumurta Tavuğu Sayıları
  • Hindi Sayıları
  • Kaz Sayıları
  • Ördek Sayıları
  • Arı Kovanı Sayıları
  • Yeni Kovan Sayıları
  • Eski Kovan Sayıları
  • Su Ürünleri Üretim Miktarları (ton)
  • Deniz Balıkları
  • Diğer Deniz Ürünleri
  • İç Su (Tatlısu Ürünleri)
  • Yetiştiricilik
 2. İllere Göre Türkiye’de Hayvan Sayıları
 3. Yıllara Göre Türkiye’de Hayvansal Üretim (1936-2019)←
  • Et Üretimi
  • Kırmızı Et Üretimi (ton)
  • Koyun Eti Üretimi (ton)
  • Keçi Eti Üretimi (ton)
  • Sığır Eti Üretimi (ton)
  • Manda Eti Üretimi (ton)
  • Kümes Hayvanı Eti Üretimi
  • Tavuk Eti Üretimi (ton)
  • Hindi Eti Üretimi (ton)
  • Diğer Hayvan Et Üretimleri
  • Deve Eti Üretimi (ton)
  • Domuz Eti Üretim (ton)
  • Süt Üretimi (ton)
  • Tavuk Yumurtası Sayısı (adet)
  • Bal Üretimi (ton)
 4. İllere Göre Türkiye’de Hayvansal Üretim
 5. Ürünlere Göre Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi
  • Deniz Balıkları: 2019
  • Diğer Deniz Ürünleri: 2019
  • İç Su Ürünleri: 2019
  • Yetiştiricilik: 2019
 6. Yıllara Göre Türkiye’nin Hayvan İhracatı ve İthalatı (1961-2017)
  • At – Keçi – Koyun – Sığır – Tavuk
 7. Yıllara Göre Türkiye’nin Hayvansal Ürün İhracatı ve İthalatı (1961-2017)
  • Koyun Eti
  • Sığır Eti – Kemiksiz Sığır Eti
  • Tavuk Eti – Tavuk Eti Konservesi
 8. Dünya’da Hayvan Varlığı
 9. Dünya’da Hayvan İhracatı
 10. Yıllara Göre Türkiye’de Yerleştirilen Hayvan Sayıları (2001-2019)←
  • Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Faaliyetleri (adet)
  • Memeli Yaban Hayvanı Yerleştirme Faaliyetleri (adet)
  • Salınan Alabalık Sayısı (adet)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here