İllere Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayıları ve İl Nüfusları ile Karşılaştırma Yüzdesi (%) (17.02.2021)


İllere Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayıları ve İl Nüfusları ile Karşılaştırma Yüzdesi (%) (17.02.2021)
Veri: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Harita: DrDataStats.com

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre oluşturulan yukarıdaki haritada iller bazında Türkiye’de kayıtlı olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin sayıları ile illere göre o il içinde kayıtlı olan Suriyelilerin sayılarının il nüfuslarına oranları verilmiştir.

17 Şubat 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3.655.067’tür. Bu veri, Türkiye nüfusunun % 4,37’sine denk gelmektedir.

İller bazında bakıldığında en fazla sayıda Suriyeli’nin İstanbul’da olduğu (521.006 kişi); il nüfusları ile karşılaştırıldığında ise en yüksek oranda Suriyeli’nin Kilis’te olduğu (% 73,48) görülmektedir.