İllere Göre Türkiye’de Bebek (0 Yaş) Ölüm Hızları (‰)

İllere Göre Türkiyede Bebek (0 Yaş) Ölüm Hızları (‰)