İllere Göre Türkiye’de İktisadi Faaliyet Kolları Bazında Cari Fiyatlarla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

İllere Göre Türkiye’de İktisadi Faaliyet Kolları Bazında Cari Fiyatlarla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)