İllere Göre Türkiye’de Koruyucu Aile Sayıları ve Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayıları

İllere Göre Türkiyede Koruyucu Aile Sayıları ve Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayıları