İllere Göre Türkiye’de Orman Alanları (hektar) ve Orman Alanlarının İl Yüzölümlerine Oranları (%)

İllere Göre Türkiye'de Orman Alanları (hektar) ve Orman Alanlarının İl Yüzölümlerine Oranları (%)