İllerin GSYİH’na Göre İllerin Sanayi Sektörü Payları Haritası (%) (2018 Yılı)

0
142

İllerin GSYİH’na Göre İllerin Sanayi Sektörü Payları Haritası (%) (2018 Yılı)
Veri: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Harita: DrDataStats.comCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here