İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İtilaf Devletleri ile Osmanlı DEvleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile 13 Kasım 1918’de İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. 16 Mart 1920’de ise İstanbul’un yönetimi İtilaf Devletleri’ne geçmiştir.

İtilaf Devletleri’nin işgali 4 Ekim 1923 tarihinde son askeri biriklerinin İstanbul’u terk etmesi ve Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu birlikleri 6 Ekim 1923’te İstanbul’a girmesiyle sona ermiştir.