Türkiye’de ve Dünya’da Milli Gelirler, Ekonomik Büyümeler ve Gelir Dağılımları

0
14
 1. Türkiye’de Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme
  1. Çeyreklere Göre (TÜİK Verileri)
   1. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar (Cari Fiyatlarla) (Milyon TL) (2015/I-2019/III)
   2. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) (2015/1-2019/III)
   3. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar (Zincirlenmiş Hacim Endeksi Olarak (2009=100)) (2015/I-2019/III)
   4. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Değişim Oranı (%) (Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre) (2015/I-2019/III)
  2. Yıllara Göre (TÜİK Verileri)
   1. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar (Cari Fiyatlarla) (Milyon TL) (2015-2018)
   2. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) (2015-2018)
   3. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar (Zincirlenmiş Hacim Endeksi Olarak (2009=100)) (2015-2018)
   4. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Değişim Oranı (%) (Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre) (2015-2018)
  3. Yıllara Göre (Dünya Bankası Verileri)
   1. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar ($) (1960-2018)
   2. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yıllık Büyümeler (%) (1960-2018)
   3. Türkiye Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar ($) (1960-2018)
   4. Türkiye Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yıllık Büyümeler (%) (1960-2018)
  4. İllere Göre
   1. 2018 Yılı
    1. GSYİH (Bin TL)
     1. Tarım Sektörü GSYİH (Bin TL)
     2. Sanayi Sektörü GSYİH (Bin TL)
     3. Hizmetler Sektörü GSYİH (Bin TL)
    2. İllerin GSYİH Payları
    3. İllerin GSYİH’ları İçinde Sektörlerin GSYİH Payları
     1. İllerin Tarım Sektörü Payları (%)
     2. İllerin Sanayi Sektörü Payları (%)
     3. İllerin Hizmetler Sektörü Payları (%)
    4. Kişi Başı GSYİH
     1. Kişi Başı GSYİH (TL)
     2. Kişi Başı GSYİH ($)
    5. Önceki Yıla Göre İllerin GSYİH (TL) Değişimi (%)
   2. 2017 Yılı (Revize)
    1. GSYİH (Bin TL)
     1. Tarım Sektörü GSYİH (Bin TL)
     2. Sanayi Sektörü GSYİH (Bin TL)
     3. Hizmetler Sektörü GSYİH (Bin TL)
    2. İllerin GSYİH Payları
    3. İllerin GSYİH’ları İçinde Sektörlerin GSYİH Payları
     1. İllerin Tarım Sektörü Payları (%)
     2. İllerin Sanayi Sektörü Payları (%)
     3. İllerin Hizmetler Sektörü Payları (%)
    4. Kişi Başı GSYİH
     1. Kişi Başı GSYİH (TL)
     2. Kişi Başı GSYİH ($)
   3. 2017 Yılı
    1. GSYİH (Milyar TL)
     1. Tarım Sektörü GSYİH (Milyar TL)
     2. Sanayi Sektörü GSYİH (Milyar TL)
     3. Hizmetler Sektörü GSYİH (Milyar TL)
    2. İllerin GSYİH Payları
    3. İllerin GSYİH’ları İçinde Sektörlerin GSYİH Payları
     1. İllerin Tarım Sektörü Payları (%)
     2. İllerin Sanayi Sektörü Payları (%)
     3. İllerin Hizmetler Sektörü Payları (%)
    4. Kişi Başı GSYİH
     1. Kişi Başı GSYİH (TL)
     2. Kişi Başı GSYİH ($)
 2. Ülkelerin Milli Gelirleri ve Ekonomik Büyümeleri
  1. Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar ($)
   1. 2018
  2. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yıllık Büyümeler (%)
   1. 2018
  3. Ülkelerin GSYİH Payları (%)
   1. 2018
  4. Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hasılalar ($)
   1. 2018
  5. Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yıllık Büyümeler (%)
   1. 2018
 3. Türkiye’de Gelir Dağılımı
  1. Bölgeler Bazında Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gini Katsayıları
  2. Bölgeler Bazında Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre P80/P20 Oranları
  3. Bölgeler Bazında Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gelir Dağılımında İlk %20’lik Grubun Gelirden Aldığı Pay
  4. Bölgeler Bazında Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gelir Dağılımında Son %20’lik Grubun Gelirden Aldığı Pay
  5. Bölgeler Bazında Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Medyan Gelirin %50’sine Göre Yoksulluk Oranları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here