Ölüm Sebeplerini Doğru Tahmin Edebiliyor muyuz?

0
98

32 ülkede IPSOS tarafından yapılan araştırmada insanlara ülkelerindeki temel ölüm sebeplerinin neler olduğu soruldu. Ölüm sebepleri oran olarak sıralandı.

Sonrasında ise buradan elde edilen algı verileri ile “the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Global Burden of Disease (GBD)” veri bankasının 2017 yılı gerçek ölüm verileri ile karşılaştırıldı.

İnsanların gerçek ölüm sebepleri nelerdir?

2017 yılı verilerine göre araştırmanın yapıldığı 32 ülkede insanların (tüm yaşlarda) gerçek ölüm sebepleri arasında ilk sırada % 32’lik oranla kalp hastalığı gibi “kardiyovasküler hastalıklar” yer almaktadır.

İkinci sırada % 24’lük oranla “kanser”; üçüncü sırada % 9’luk oranla “nörolojik hastalıklar”; dördüncü sırada % 6’lık oranla “zatürree gibi alt solunum yolu enfeksiyonları” ve beşinci sırada ise % 5’lik oranla “astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları” yer almaktadır.

Diğer ölüm sebepleri ve oranları şu şekilde sıralanmaktadır:
6-Diyabet ve böbrek hastalıkları: % 5
7-Sindirim sistemi hastalıkları: % 5
8-Boğulma gibi kazara ölümler: % 3
9-Ulaşım yaralanmaları: % 2
10-İntihar: % 2
11-HIV / AIDS ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: % 1
12-Kişilerarası şiddet: % 1
13-Madde kullanımı: % 1
14-Terörizm ve çatışma: % 0

İnsanların ölüm sebepleri olarak düşündükleri nelerdir?

İnsanlar ölüm sebebi “kardiyovasküler hastalıkların” sadece % 11 oranında olduğunu ifade ederken aslında oran % 32 idi. “Kanseri” ölüm sebebi olarak ifade edenlerin oranı % 15 iken asıl oran % 24’tür. Bu iki hastalık türü insanlar tarafından oldukça az oranda sebep olarak ifade edilirken kazara ölümler, ulaşım kazaları, intihar, kişilerarası şiddet, madde kullanımı, terörizm ve çatışma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar olduğundan daha fazla oranda ölüm sebebi olarak düşünülmüştür.

Türkiye’de durum ne?

Türkiye’de ölümlerin % 23,1’inin sebebi kanser iken insanların sadece % 12,3’ü kanseri ölüm sebebi olarak ifade etmiştir.

Türkiye’de kardiyovasküler hastalıkların ölüme sebep olma oranı % 36,4 iken kardiyovasküler hastalıkları ölüm sebebi olarak ifade edenlerin oranı sadece % 8,6’dır.

Türkiye’de nörolojik hastalıkların ölüme sebep olma oranı % 7,8 iken insanların sadece % 3,6’sı nörolojik hastalıkların ölüme sebep olduğunu ifade etmiştir.

Türkiye’de cinsel yolla bulaşan hastalıkların ölüme sebep olma oranı % 0,1 iken insanların tahmini ise % 3,9’dur. Olduğundan daha yüksek bir tahmin söz konusudur.

Terörizm ve çatışmanın ölüm sebebi olarak görülmesinde de oldukça yüksek bir tahmin yapılmıştır. Ölüm sebebi oranı % 0,7 iken tahmin oranı ise % 9,3’tür. Aynı durum kişilerarası şiddette de geçerlidir. Gerçek oran % 0,4 iken tahmin oranı ise % 10,4’tür.

Madde kullanımında gerçek oran % 2,9 iken algı oranı ise % 10,5’tur. İntiharda gerçek oran % 0,7; algı oranı ise % 8,7’dir. Ulaşımda gerçek oran % 0,7; algı oranı ise % 8,7’dir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here