Türkiye’de ve Dünya’da Tarım ve Ormancılık

0
78
 1. Yıllara Göre Türkiye’de Tarım ve Orman Alanları (1948-2019)
  1. Tarım Alanı
   1. İşlenen Tarım Alanı ve Uzun Ömürlü Bitkilerin Alanı
    1. İşlenen Tarım Alanı
     1. Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (Ekilen Alan ve Nadas)
     2. Sebze Bahçeleri Alanı
     3. Süs Bitkileri Alanı
    2. Uzun Ömürlü Bitkilerin Alanı
     1. Diğer Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı
     2. Bağ Alanı
     3. Zeytin Ağaçlarının Kapladığı Alan
   2. Çayır ve Mera Arazisi
  2. Orman Alanı
 2. Yıllara Göre Türkiye’de Tarımsal Üretim (ton) (1925-2019)
 3. Yıllara Göre Türkiye’de Meyve Veren Ağaç Sayıları (1925-2019)
 4. Yıllara Göre Türkiye’de Tarımsal Alet ve Makine Sayıları (1952-2019)
 5. İllere Göre Türkiye’de Tarım Alanları Yüzölçümleri ve İllerin Yüzölçümlerine Oranları (%)
 6. İllere Göre Türkiye’de Meyve Üretimi (ton)
 7. İllere Göre Türkiye’de Sebze Üretimi (ton)
 8. İllere Göre Türkiye’de Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretimi (ton)
 9. İllere Göre Türkiye’de Orman Alanları (hektar) ve İl Yüzölçümlerine Oranları (%)
 10. Ülkelere Göre Dünya’da Tarımsal Üretim (ton)
 11. Ülkelere Göre Dünya’da Tarımsal İşlenmiş Ürün Üretimi (ton)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here