Türkiye Çeyreklere ve Yıllara Göre Kırmızı Et Üretimi

0
100

Aşağıdaki grafiklerde çeyrekler (üç aylık) ve yıllar bazında Türkiye’de kırmızı et üretimleri gösterilmiştir.

Birinci grafikte Türkiye’de kırmızı et üretimi son iki yılın çeyrekler bazında verilmiştir. İkinci grafikte Türkiye’de kırmızı et üretimi yıllar bazında 2010 yılından başlamak üzere verilmiştir. Üçüncü grafikte ise ise ikinci grafikte verilen toplam kırımız et üretimi detaylandırılmıştır. Bu grafikte kırmızı et üretimi koyun eti, keçi eti, sığır-dana eti ile manda-malak eti olarak dörde ayrılarak verilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here