Türkiye Hanehalkı Büyüklüğü Dağılımı (Kişi Sayısı) (2018 Yılı)

0
490

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2018 yılında 23.221.218 adet hane vardır. Bu hanelerin kişi sayılarına göre sayısal dağılımı ilk grafikte; yüzdesel dağılımı ise ikinci grafikte verilmiştir.

Türkiye’de hanelerin % 21,14’ünde 2 kişi oturmaktadır. Türkiye’de 2 kişinin oturduğu hane sayısı 4,908.529’dur.

Sayısal ve oransal olarak iki kişilik haneleri takip eden hane sayısı 4 kişidir. Türkiye’de hanelerin % 20,19’u dört kişiliktir.

Türkiye’de üç kişilik hanelerde oturanların oranı ise % 19,94’tür. Türkiye’de sadece bir kişinin oturduğu hane oranı % 16,07; beş kişinin oturduğu hane oranı % 10,90; 7 ve daha fazla kişinin kişinin oturduğu hane oranı % 6,43 ve altı kişinin oturduğu hane oranı ise % 5,33’tür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here