Türkiye Tarımsal GSYİH Haritaları (2017 Yılı)

0
454

TÜİK verilerine göre 2017 yılında Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYİH) 3,11 trilyon lira iken Türkiye’nin tarımsal GSYİH’si ise 189,00 milyar liradır. 2017 yılında Türkiye’nin GSYİH’sı içerisinde tarımın payı % 6,08’dir.

Aşağıda üç haritada Türkiye’nin iller bazında 2017 yılı tarımsal GSYİH değerleri verilmiştir. İlk harita her ilin tarımsal GSYİH değerlerini milyar lira olarak verirken ikinci harita her ilin tarımsal GSYİH değerinin Türkiye tarımsal GSYİH değerine göre oranını; üçüncü harita ise her ilin tarımsal GSYİH değerinin ilin toplam GSYİH değerine göre oranını vermektedir. Haritalar üzerindeki başlıklarda ikinci harita * işareti ile üçüncü harita ise ** işareti ile işaretlenmiştir.

İller Bazında Tarımsal GSYİH ve İllerin Türkiye Tarımsal GSYİH Payları*

2017 yılında Türkiye’nin 189,00 milyar liralık tarımsal GSYİH’sının 46,02 milyar liralık tarımsal GSYİH’sını (% 24,35’ini) 6 il gerçekleştirmektedir.

Konya 10,95 milyarlık tarımsal GSYİH (% 5,79) ile Türkiye’de lider konumdadır. Konya ilini 8,37 milyarlık tarımsal GSYİH (% 4,43) ile İzmir takip etmektedir. Türkiye’de tarımsal GSYİH’da Manisa 7,40 milyarlık tarımsal GSYİH (% 3,91) üçüncü sıradadır. Dördüncü sırada 6,67 milyarlık tarımsal GSYİH (% 3,53) ile Antalya; beşinci sırada 6,56 milyarlık tarımsal GSYİH (% 3,47) ile Mersin ve altıncı sırada 6,07 milyarlık tarımsal GSYİH (% 3,21) ile Şanlıurfa gelmektedir. Diğer illerin tarımsal GSYİH değerleri için birinci haritaya Türkiye tarımsal GSYİH içinde illerin tarımsal GSYİH payları için ikinci haritaya bakınız.

İllerin GSYİH’ları İçinde Tarımsal GSYİH Payları**

Türkiye’nin 2017 yılı GSYİH içindeki tarımsal GSYİH payı % 6,08’dir. İller bazında tarımsal GSYİH il payının en yüksek olduğu il % 33,14 ile Ardahan’dır. Ardahan’ı % 32,29 ile Iğdır ve % 30,12 ile Karaman takip etmektedir. Dördüncü sırada olan Kars’ın tarımsal GSYİH il payı % 27,99; beşinci sırada olan Bayburt’un tarımsal GSYİH il payı % 27,66 ve altıncı sırada olan Muş’un tarımsal GSYİH il payı % 27,34’tür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here