Türkiye’de İşçi Sendikaları Üye Sayılarının İşçi Sayılarına Oranı (%)


Türkiye’de İşçi Sendikaları Üye Sayılarının İşçi Sayılarına Oranı (%)

Veri: Resmi Gazete

Grafik: DrDataStats.com