Türkiye’de ve Dünya’da Gelir Dağılımları

0
375
  1. Yıllara Göre Türkiye’de Gelir Gruplarına Göre Toplam Gelirden Alınan Paylar (%), P80/P20 Oranları, P90/P10 Oranları, Gini Katsayıları, Yıllık Ortalama Hanehalkı Kullanılabilir Gelirleri (TL) ve Yıllık Ortalama Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirleri (TL) (2005-2018)→
  2. Türkiye’de Gelir Dağılımı (Bölgeler Bazında Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre)
  3. Avrupa’da Gelir Dağılımı (EUROSTAT)
    • Gini Katsayıları: 2018

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here