Türkiye’de Yıllara Göre Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi

0
204

Cinsiyet eşitliği endeksi (gender parity index) TÜİK tarafından “kız çocuklarının brüt okullaşma oranının, erkek çocuklarının brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğü” olarak tanımlanmıştır. “Cinsiyet eşitsizliği endeks değeri 1’e eşit ise, kız ve erkek çocukları arasında eşitlik, 1’den küçük ise, erkek çocukları lehine eşitsizlik, 1’den büyük ise kız çocukları lehine eşitsizlik olduğunu göstermektedir.”

TÜİK verileriyle oluşturulan aşağıdaki grafik 2007 yılında itibaren Türkiye’de ilköğretimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde kayıtlı olanların cinsiyet eşitsizliği göstermektedir. Mesela 2007 yılında hem ilköğretimde, hem ortaöğretimde, hem de yükseköğretimde cinsiyet eşitsizlik oranı hep erkekler lehine olmuştur. 2007 yılında eğitim kademeleri içinde erkekler lehine cinsiyet eşitsizlik oranının en yüksek olduğu kademe yükseköğretimdir.

[gdoc key=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBDHM82eNKUdsp2UXCLZv6aETBRxs5kpl_azaCoM0Ns/edit#gid=0″ chart=”line” title=”İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim Düzeylerinde Kayıtlı Olanların Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (2007-2017)” chart_font_size=”12″ chart_font_name=”Courier new” chart_legend='{“position”:”top”}’]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here