Türkiye’de Yıllara ve Cinsiyetlere Göre İşe İlişkin Sorunların Oranları (%)

0
26

TÜİK tarafından her yıl yapılan Yaşam Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre aşağıdaki grafiklerde yıllar ve cinsiyetler bazında işe ilişkin sorunlar sorun yaşayanların oranı (%) olarak 2013 yılından başlamak üzere aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

İlk grafikte erkekler ve kadınlarda toplam olarak; ikinci grafikte erkeklerde; üçüncü grafikte ise kadınlarda işe ilişkin sorun yaşayanların oranı yedi ayrı parametre ile verilmiştir. İşe ilişkin sorunlar araştırmada 1-ücret miktarı, 2-ücretler arası farklılık, 3-çalışma koşulları, 4-idari konular, 5-ücretlerin zamanında ödenmemesi, 6-eksik ücret ödenmesi ve 7-çalışma saatleri içerisinde kişisel veya ailevi konularla ilgilenmek için bir veya iki saat izin alma olarak gruplanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here