Ülkeler Karşılaştırması: Parametreler

0
1189

Aşağıdaki form; Dünya Bankası verileri ile oluşturulmuş olup iki ülkenin sosyo-ekonomik yapılarını 64 parametre ile karşılaştırmaktadır. Formda kullanılan parametreler aşağıda sıralanmıştır.

 • Ekonomi-Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (Son Veri-2019): Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ($), Dünya Toplam GSYİH’dan Aldığı Pay (%), GSYİH Dünya Sırası, GSYİH Yıllık Değişim (%), Kişi Başına Düşen GSYİH ($), Kişi Başına Düşen GSYİH’da Değişim (%)
 • Ekonomi-Dış Ticaret (Son Veri-2019): İhracat ($), İhracatta Yıllık Değişim (%), İhracatın GSYİH’ya Oranı (%), İthalat ($), İthalatta Yıllık Değişim (%), İthalatın GSYİH’ya Oranı (%), Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ($), Yüksek Teknoloji İhracatının Mamül Mal İhracatına Oranı (%), Bilişim Teknolojisi İhracatının Toplam Mal İhracatına Oranı (%)
 • Ekonomi-Diğer Ekonomik Parametreler (Son Veri-2019): Toplam Rezervler (Altın Dahil) ($), Yıllık Enflasyon (%)
 • Enerji-Elektrik (Son Veri-2015): Elektriğe Erişen Nüfus Oranı (%), Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi (%) , Elektrik Kayıp Oranı (%), Kaynaklarına Göre Elektrik Üretim Oranları (Hidrolelektrik, Petrol, Gaz ve Kömür, Nükleer ve Yenilenebilir Kaynaklardan)
 • Turizm (Son Veri-2018): Ülkeye Gelen ve Yurtdışına Giden Turist Sayısı, Turizm Geliri ve Gideri, Turizm Gelirinin İhracata Oranı (%), Turizm Giderinin İthalata Oranı (%)
 • Silahlı Kuvvetler (Son Veri-2018): Personel Sayısı, İşgücüne Oranı (%), Askeri Harcamalar ve Askeri Harcamaların GSYİH’ya ve Hükümet Bütçelerine Oranı (%)
 • Nüfus (Son Veri-2019): Nüfus, 0-14 Yaş Aralığı Oranı (%), 15-64 Yaş Aralığı Oranı (%), 65+ Yaş Aralığı Oranı (%), Yaş Bağımlılık Oranı (%)
 • Göç (Son Veri-2017): Net Göç (kişi), Göçmen Sayısı (kişi), Göçmen Nüfus Oranı (%)
 • Doğum (Son Veri-2018): Kaba Doğum Hızı (1.000 Kişi Başına Düşen), Toplam Doğurganlık Hızı (Kadın Başına Düşen Doğum), Adolesan Doğurganlık Hızı (15-19 Yaşındaki 1.000 Kadın Başına Düşen Doğum Sayısı), Adolesan Anne/ Hamile Oranı (%) (15-19 Yaşı)
 • Ölüm (Son Veri-2018): Kaba Ölüm Hızı (1.000 Kişi Başına Düşen), Trafik Kazaları Nedeniyle Ölen kişi Sayısı (100.000 Kişi Başına Düşen), İntihar Ölüm Oranı (Toplam, Erkekler, Kadınlar) (100.000 Kişi Başına Düşen)
 • Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Son Veri-2018): Toplam, Erkekler, Kadınlar
 • Sağlık-Kurum ve Çalışanlar (Son Veri-2017): 1.000 Kişi Başına Düşen Hastane Yatak, Doktor Sayısı, Hemşire-Ebe Sayısı
 • Sağlık-Hastalıklar (Son Veri-2019): Diabetin Yaygınlığı (%) (20-79 Yaş Aralığı)
 • Sağlık-Alışkanlıklar (Son Veri-2016): Kişi Başı Alkol Tüketimi (litre) (Toplam, Erkekler, Kadınlar) (15+ Yaş)
 • Mülteci Sayıları (Son Veri-2019): Ülkeye İltica Eden Sayısı, Ülkeden İltica Eden Sayısı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here