Ülkelere Göre Kadın İş ve Hukuk Endeksi (World Bank – Women Business and the Law Index Score (1: Low – 100: High)

Ülkelere Göre Kadın İş ve Hukuk Endeksi (World Bank - Women Business and the Law Index Score (1: Low - 100: High)