Yıllar Bazında Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Araçların Yaş Grubuna Göre Dağılımları (Sayı ve Oran)


Yıllar Bazında Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Araçların Yaş Grubuna Göre Dağılımları (Sayı ve Oran)

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafikte en sağdaki ilk sayılar, ilgili yılda trafiğe kayıtlı araçların sayılarının toplamlarıdır. Sağdaki paranetz içindeki sayılar ise ilgili araç türünün ortalama yaşıdır.