Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Bakan Sayıları


Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Bakan Sayıları

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik Türkiye’de Bakanların cinsiyetler bazında sayılarını ve toplam sayılarını göstermektedir.