Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı (1970-2019)

0
233

Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı (1970-2019)
Veri: TÜİK, TEİAŞ
Grafik: DrDataStats.com

Kömür; ithal kömür, taşkömürü, asfaltit ve linyit toplamıdır. Sıvı yakıtlar; sıvı yakıtlardır. Doğal gaz; doğal gaz, lng, yenilebilir Hidrolik; barajlı, durgun göl ve akarsu toplamıdır. Yenilebilir enerji ve atıklar; rüzgar, yenilebilir atık ve atık ısı, jeotermal ve güneş toplamıdır. Ayrıca termik toplamı ise hidrolik, jeotermal, rüzgar ve güneş dışındakilerden oluşur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here