Yıllara Göre Türkiye’de Geçici Koruma Altında Olan Suriyeliler

279

Yıllara Göre Türkiye’de Geçici Koruma Altında Olan Suriyeliler

Veri: Göç İdaresi Başkanlığı

Grafik: DrDataStats.com

Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyeli sayısı 2011 yılında 0 iken, 2012 yılında 14.237 olurken 2017 yılında 3,5 milyona yaklaşmıştır.