Yıllara Göre Türkiye’de Gelire Göre Sıralı %20’lik Gruplarda Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Harcama Türlerine Göre Dağılımı (%) (2018-2019)

0
230

Yıllara Göre Türkiye’de Gelire Göre Sıralı %20’lik Gruplarda Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Harcama Türlerine Göre Dağılımı (%) (2018-2019)
Veri: TÜİK Hanehalkı Tüketim Harcamaları Araştırması
Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik Türkiye’de hanelerin gelirlerine göre beş gruba ayrılması sonucunda geliri en düşük % 20’lik gruptan başlamak üzere her grubun toplam hanehalkı tüketim harcamaların oran olarak nelere harcadıklarını göstermektedir. %20’lik gruplardan önce her yılın verilerinde beş grup toplamının hanehalkı tüketim harcamalarının oran olarak dağılımları gösterilmiştir.

Mesela 2018 yılında Türkiye’de hanehalkları ev bütçelerinin % 20,3’ünü gıda ve alkolsüz içeceklere ayırırken; bu oran geliri en düşük % 20’lik grupta % 28,7 iken geliri en yüksek % 20’lik grupta % 15,4’tür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here