Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Borulu Su Bulunma Durumuna Göre Dağılımı


Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Borulu Su Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

2021 yılında konutun içinde borulu su imkanı olan 25.177.411 hanehalkı, konutun dışında borulu su imkanı olan olan 140.113 hanehalkı varken konutun içinde ya da dışında borulu su imkanı olmayan 12.308 hanehalkı vardır.