Yıllara ve Eğitim Kademelerine Göre Türkiye’de Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Oranlar (1923-2020)

0
42Yıllara ve Eğitim Kademelerine Göre Türkiye’de Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Oranlar (1923-2020)


Veri: MEB


Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki interaktif grafik Türk Eğitim Sistemi’nde 1923’ten itibaren ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde resmi ve özel okullarda okul, öğretmen, öğrenci, mezun öğrenci sayılarını, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını ve özel okulların oranlarını 36 tekil grafikle göstermektedir.

Grafik numaralandırmalarında i ifadesi okul sayılarını; ii ifadesi öğretmen sayılarını; iii ifadesi öğrenci sayılarını; iv ifadesi mezun öğrenci sayılarını ve v ifadesi oranları göstermektedir. Bu ifadelerin yanındaki rakamlardan 1 rakamı ilkokulları/ilköğretimleri; 2 rakamı ortaokulları ve 3 rakamı ise liseleri göstermektedir. En sondaki a,b,c,.. harfleri ise alt kırılımları göstermektedir; mesela resmi veya özel, genel veya mesleki gibi.

Din Eğitimi Genel müdürlüğü verileri; mesleki ve teknik okullar başlığı altında verilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here