Yıllara Göre Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarının Yaş Ortalamaları


Yıllara Göre Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarının Yaş Ortalamaları

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com