Yıllara Göre Türkiye’de Yangın Çıkış Nedenlerine Göre Orman Yangın Sayıları (adet) ve Yanan Alan Miktarları (hektar)

Yıllara Göre Türkiyede Yangın Çıkış Nedenlerine Göre Orman Yangın Sayıları (adet) ve Yanan Alan Miktarları (hektar)