Pazar, Kasım 28, 2021

K-12

OKULÖNCESİ, İLKÖĞRETİM & ORTAÖĞRETİM (K-12) Türkiye'de Okulöncesi, İlköğretim ve OrtaöğretimYıllara Göre Türkiyede Okulöncesinden Ortaöğretime Okul, Öğrenci, Öğretmen Verileri (Genel) (1923-2020)Yıllara Göre Türkiyede Okulöncesinden Ortaöğretime Okul,...

Adalet

ADALET TÜRKİYE'DE ADALETYıllara Göre Türkiye’de Adli ve İdari Mahkemeler (1960-2020)Yıllara Göre Türkiye'de Avukat Sayıları (1960-2020)İllere Göre Türkiye'de Avukat Sayıları (2018-2020) Yıllara Göre Türkiye'de Ceza İnfaz...

Haberleşme

HABERLEŞME Türkiye'de HaberleşmeYıllara Göre Türkiye'de Haberleşme (1929-2020) İllere Göre Türkiye'de Haberleşme (2019-2020) Dünya'da HaberleşmeÜlkelere Göre Haberleşme Verileri (Sabit, mobil, Genişbant Abonelik ve İnternet Kullanabilenlerin Oranları)...

Çevre

ÇEVRE Türkiye'de Çevre VerileriYıllara Göre Türkiye'de Çevre Göstergeleri (2008-2018) Dünya'da Çevre VerileriÜlkelere Göre Sera Gazı Salınımı (kt) (1970-2012)Ülkelere Göre Nesli Tükenmekte Olan Hayvan ve Bitki...

Enerji

ENERJİ Türkiye'de EnerjiElektrikYıllara Göre Türkiye'de Elektrik Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti (1923-2020)Elektrik Santralleri’nde Kurulu Güç (MW)Elektrik Üretimi (Brüt) (GWh)Elektrik Tüketimi (Net) (GWh)Kişi Başı Elektrik Tüketimi...

Milli Gelir

MİLLİ GELİR Türkiye'de Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme Çeyreklere Göre Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları (2015-I:2021-I) Yıllara Göre Türkiye'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları (1923-2020)İllere Göre Türkiye’de İktisadi...

Doğurganlık

DOĞURGANLIK Türkiye'de DoğurganlıkYıllara Göre Türkiye'de Doğurganlık (2001-2020) İllere Göre Türkiye'de Doğurganlık Verileri (2009-2020) Yıllara Göre Türkiye'de Anne'nin Yaş Grubuna Göre Doğumlar (#,%) (2014-2020)Yıllara Göre Yaşa...

Ölüm & İntihar

ÖLÜM & İNTİHAR Türkiye'de Ölüm VerileriYıllara Göre Türkiye'de Ölümler (1960-2019) Türkiye’de Ölüm Nedenlerine ve Cinsiyete Göre Ölüm Sayıları (2018-2019)İllere Göre Türkiyede Ölüm Verileri (2018-2019) İllere...

Ülkelere Göre Avrupa’da Asgari Ücretli Çalışanların Oranları (2010, 2014)

Avrupa'da Ülkelere Göre Asgari Ücretli Çalışanların Oranları (2010, 2014) google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' %', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.',...

Türkiye’de İkamet Edenlerden Yurtiçi Seyahat Yapanların Kalınan Konaklama Türüne Göre Seyahat Sayıları ve Oranları...

Türkiye’de İkamet Edenlerden Yurtiçi Seyahat Yapanların Kalınan Konaklama Türüne Göre Seyahat Sayıları ve Oranları (2009-2020) google.charts.load("current", {packages:}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); ...