Ülkelere Göre Avrupa’da Asgari Ücretli Çalışanların Oranları (2010, 2014)


Avrupa’da Ülkelere Göre Asgari Ücretli Çalışanların Oranları (2010, 2014)

Veri: EUROSTAT

Harita: DrDataStats.com

Veriler; EUROSTAT, Structure of Earnings Survey’den elde edilmiştir. Araştırmada tam zamanlı, 21 yaş ve 21 yaşından büyük ve 10 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerindeki çalışanlar araştırmaya dahil edilirken stajyerler araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmada bu çalışanlardan asgari ücretin % 105’inden daha az ücretle çalışanlar; asgari ücretle çalışanların oranı olarak alınmıştır. Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve GKRK’nde asgari ücret yoktur.