Dünya Atmosferi

Dünya’yı diğer gezegnelerden ayıran en önemli özelliklerden biri Dünya’da nefes alabilmemiz ve Dünya’nın uygun bir iklime sahip olmasıdır. Tüm bunlar Dünya atmosferini eşsiz yapmaktadır. Nefes aldığımız havayı barındıran atmosferde hem hava olaylarının gerçekleşir hem de atmpsfer Dünya’daki canlıları tehlikeli ışınlardan korur.

Dünya’nın atmosferi altı farklı katmana sahiptir [1]:

  1. Dünya yüzeyine en yakın olan katman troposfer‘dir. 8-14 km kalınlığa sahiptir, kutuplar en ince olduğu bölgelerdir. Troposfer, tüm atmosefer kütlesinin dörtte üçünü içerir. Troposfer’in % 78’i nitrojen, % 21’i oksijen, % 1’i ise argon, su buharı ve karbondioksittir. Bu katmanda solduğumuz hava ve bulutlar vardır.
  2. 35 km kalınlığındaki stratosfer tabakasının altı soğuk üstü ise ılıktır. Bu tabakada bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası bulunur.
  3. Mezosfer tabakasında hava oldukça incedir, nefes alınamaz, 35 km uzunluğundadır. Daha üst katmanlarda hava fazla olmadığı için meteorlar bu tabakada yanar.
  4. Düşük Dünya yörüngesindeki uydulara ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na evsahipliği yapan Termosfer tabakası 513 km uzunluğundadır.
  5. İyonosfer, Dünya’nın kutup bölgelerinde görüldüğü (parlak, ışık şeritleri) üzere yüksek enerjili parçacıkların (iyonların) atomlarla etkileşime girdiği katmandır.
  6. Ekzosfer, atmosferin en dış tabakasıdır, yaklaşık 10 bin km kalınlığındadır. Neredeys eDünya’nın kendisi kadar geniştir.